mariehall.hyrabostad-stockholm.se: Bostad i Annedalsvägen

Bostad i Annedalsvägen

Annedalsvägen löper från Klas Klättermus gata i öst till Dartanjangs gata i väst. Vägen är cirka 400 meter lång och löper parallellt med Bällstaviken. Annedalsvägen, som fick sitt namn 1938, har sedan delats upp och blivit Bällstaåvägen öster om Tappvägen. Namnet Annedal kommer från en tomt vid Bällstaån, som på 1880-talet ägdes av en Anna Augusta Wickman-Olsson. Annedal upptar ungefär en tredjedel av Mariehälls yta och det är osannolikt att området skulle bli en egen stadsdel. Längs Annedalsvägen ligger det mestadels moderna och nyproducerade bostäder.

Icon CO2 neutral website English transparent.png