mariehall.hyrabostad-stockholm.se: Bostad i Bällstavägen

Bostad i Bällstavägen

Bällstavägen löper från Bällstabro i öst till korsningen av Bergslagsvägen i väst i stadsdelen Södra Ängby. Vägen löper alltså igenom stadsdelarna Mariehäll, Beckomberga samt Norra och Södra Ängby. Under Bällstabron ligger Bällstaviken. Bällstaviken är en vik av Ulvsundasjön som i sin tur är en vik av sjön Mälaren. Vid Bällstaviken finns industrier och grönområden samt hamnanläggningar för småbåtar. Båda sidor av Bällstaviken har under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet byggts nya sjönära bostadshus. Utvecklingen av området bidrog till förlängningen av Tvärbanan från Alvik till Solna.

Icon CO2 neutral website English transparent.png