mariehall.hyrabostad-stockholm.se: Bostad i Karlsbodavägen

Bostad i Karlsbodavägen

Karlsbodavägen ligger i den syd-östra delen av stadsdelen Mariehäll. Vägen löper från Ulvsundavägen till Bällstavägen och sträcker sig delvis parallellt med Bällstaån. Längs vägens östra sida har Tvärbanans förlängning till Sundbyberg och Solna byggts. När förlängningen började trafikeras i oktober 2013 blev Karlsbodavägen också namnet på en spårvagnshållplats. Utmed Karlsbodavägen 40-44 har BRF Bällstavik uppfört ett strandboende med 69 bostadsrätter.

Icon CO2 neutral website English transparent.png