mariehall.hyrabostad-stockholm.se: Bostad i Tappvägen

Bostad i Tappvägen

Tappvägen ligger i norra delen av Mariehäll och löper från Bällstavägen till Bällstaviken. Vägen är cirka 500 meter lång och är formad som ett U. Längs Tappvägen ligger industriområdet Bullerbytorget, ett område som planeras att bygga om till en attraktiv promenadstadsdel. De flesta bostäder längs Tappvägen är producerade på 2000-talet. Tappvägen löper även längs Bällstaviken en kortare sträcka. Bällstaviken är en vik av Ulvsundasjön som i sin tur är en vik av sjön Mälaren. Vid Bällstaviken finns industrier och grönområden samt hamnanläggningar för småbåtar.

Icon CO2 neutral website English transparent.png